https://www.avito.ru/moskva/muzykaln...chki_855017674

Торг уместен